Allmänna villkor för HusmanTech

Du måste läsa och förstå om våra tjänster, det nämns och förklaras tydligt.

 1. HusmanTech IT Consulting Webbhotellet: använder sig av webbhotellet från tredje part och betalar till dem för ditt webbhotellet. Vi handahåller en för kund designad webbsida enligt den offert som kunden godkänt.

 2. HusmanTech IT Consulting Webutveckling: vi använder vår expertis för att utveckla webbplatser i CMS, såvida inte kundkravet är för en specifik teknik (Tech on demand).

 3. HusmanTech IT Consulting Systemutveckling: vi använder vår expertis för att utveckla system eller programvaror i CMS, såvida inte kundkravet är för en specifik teknik (Tech on demand).

 4. HusmanTech IT Consulting Apputveckling: vi använder vår expertis för att utveckla system eller programvaror i CMS, såvida inte kundkravet är för en specifik teknik (Tech on demand).

 5. HusmanTech IT Consulting E-Commers (Webbshop):  vi använder vår experties för att utveckla webbshop för ditt tycke och smak, som passar just ditt företag, webbshoppen utvecklas i CMS, såvida inte kundkravet är för en specific teknik (Tech on demand).

 6. HusmanTech IT Consulting LMS: vi använder vår experties för att utveckla Lärplattform i CSM, såvida inte kundkravet är för en specifik teknik (Tech on demand).

 7. HusmanTech IT Consulting SEO: vi använder vår experties för att göra SEO i CMS, såvida inte kundkravet är för en specific teknik (Tech on demand). SEO ingår i våra stora paket, men finns även som konsulttjänst.

 8. HusmanTech IT Consulting Databaser: Är en konsulttjänst där kunden står för licensavtalet för databasen samt server där databasen skall lagras, om inget annat är överensekommet, detta specificeras i en bilaga till offerten som skall signeras av båda parterna.

 9. HusmanTech IT Consulting Design: är en konsulttjänst där vi hjälper dig att skapa logotyper, webbsidor och annat överensekommet material enligt offert som skall signeras av båda parterna.

 10. HusmanTech IT Consulting Support: är en konsulttjänst där vi sköter supporten för HusmanTech Consulting’s utvecklade applikationer, webbsidor, Webbshopar eller applikationer ej utvecklade av HusmanTech Consulting, avtalstid och pris specificeras i en offert som skall signeras av båda parterna. 

 11. HusmanTech IT Consulting Tech on demand: Detaljerad specifikation av vilken specifik teknik som kundkravet är samt den utveckling som behövs, skall skrivas i Offerten och singeras av båda parterna. Med specifik teknik kan menas; specifikt språk, specifik struktur eller på annat sätt inte använda den CMS HusmanTech IT Consulting normaltsätt använder sig av.

 12. Offert: HusmanTech IT Consulting förbinder sig att utföra det som överenskommits i offerten. För att offerten skall anses godkänd av kund skall den skrivas under av kund samt HusmanTech samt att enligt överenskommelse handpenging vara insatt på HusmanTech’s konto, handpenning är minimum 10% av totala priset. Vid godkännande av offert övergår denna till ett kontrakt.

 13. Copyright: HusmanTech IT Consulting äger från HusmanTech designade produkter, så som logotype, fram till dess att faktura och all ev skuld till HusmanTech är betald. Om kontraktet bryts av kund eller av HusmanTech äger HusmanTech dessa produkter. Kund har möjlighet att köpa loss produkterna enligt överenskommelse vid kontraktsuppsägning.

 14. Betalningsvillkor: Är normalt sett 30 dagar efter fakturadatum om inget annat har överensekommits. Vid utebliven betalning skickas påmminelse faktura med en avgift på 100 kr samt sista betalningsdatum. Om betalning fortfarande uteblir så skickas ärendet vidare till inkasso. 60 dagar efter utebliven betalning ersätts sidan med en “under konstruktion sida”. När betalning är gjord aktiveras sidan igen.

 15. Note: Om du har några frågor eller funderaringar vid köp av våra tjänster vänligen meddela oss så att vi kan förklara eventuella oklarheter för dig,,